Ossity is our latest product. It's a search hub and web research tool. Try it now for free!


This page has been Textised!
The original page address was https://revisorforeningen.no/

Internasjonal standard for revisjon av små foretak er nå klar
Les mer  

Satser for inntektsåret 2024
[Image: Saktteetaten-logo-1100x520-web.jpg]  
Skattedirektoratet har fastsatt satsforskriften for 2024. Fullstendig oversikt over satsene og vilkårene er inntatt i satsforskriften. Se oversikt over de mest brukte satsene.


Les mer
Webinar: Standarder for attestasjonsoppdrag
[Image: SA 3801 3802 4487292-1100-x-520.jpg]  
Kurset går igjennom de viktigste endringene i SA 3801 og SA 3802 samt de områder som vanligvis medfører spørsmål knyttet til revisors oppgaver. Webinaret direktesendes torsdag 14. desember kl. 9-16.


Les mer
Åpenhetsloven: 1 av 5 mangler redegjørelse
[Image: Forbrkertilsynet-logo-1100x520.jpg]  
Av 500 kontrollerte virksomheter bryter en femtedel kravet om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene. Forbrukertilsynet ser svært alvorlig på resultatene fra kontrollen.


Les mer
Samfunnstillit under press
[Image: Karen Kvalevåg (4).jpg]  
Alvorlige habilitetssaker preger nyhetsbildet og setter vår tro på tillitssamfunnet under press. Uten tillit til hverandre, til de som styrer eller til det vi leser i avisen, blir samfunnet vårt sårbart.


Les mer
Bli medlem i Revisorforeningen
[Image: EPSI-vinner-JBF-web uten bildetekst.jpg]  
Revisor, student eller i praksis? Eller jobber du i et revisjonsfirma? Gjør som over 5000 andre - bli medlem i Revisorforeningen!


Les mer om fordelene
Behold tittelen som statsautorisert revisor
[Image: Behold-tittelen-som-statsautorisert-revisor-web-1100.jpg]  
Etter at du har fått godkjenning som statsautorisert revisor, må du oppfylle lovkravene til skikkethet og etterutdanning til enhver tid for å beholde godkjenningen. 
Overgangsordningen utløper 31. desember 2023.


Les mer


Textise: Back to top

This text-only page was created by Textise (www.textise.net) © Textise - CPC LLC
To find out more about our product, visit Textise.org.