Ossity is our latest product. It's a search hub and web research tool. Try it now for free!


This page has been Textised!
The original page address was https://www.far.se/

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information
Risk för penningtvätt i lönetjänster 
2023-09-12
Nyheter
Risk för penningtvätt i lönetjänster
Ett bolags tjänster inom verksamhetsområde lön omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det har länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat.

Årsstämma i FAR: FAR påverkar utvecklingen av nya lagar och regelverk 
2023-09-21
Press
Årsstämma i FAR: FAR påverkar utvecklingen av nya lagar och regelverk
Kompetensutveckling inom hållbarhet 
Artikel
Kompetensutveckling inom hållbarhet
Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.

Peter Nilsson FAR:s expert i utredning 
2023-09-07
Nyheter
Peter Nilsson FAR:s expert i utredning
FAR har nu fått med en Auktoriserad Skatterådgivare FAR som expert i den utredning som ser över FoU-avdraget och expertskattereglerna. Det är Peter Nilsson på KPMG som nu knyts till utredningen.

Byråledarna värdesätter nätverk – 17 av 18 vill fortsätta 
2023-09-05
Nyheter
Byråledarna värdesätter nätverk – 17 av 18 vill fortsätta
Hösten 2022 drog FAR:s första byråledarnätverk i gång. Nätverket riktar sig till dig som är byråledare, påskrivande revisor och har lång erfarenhet av branschen. Intresset har varit stort sen start och i oktober startar fler grupper.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 37 
2023-09-15
Nyheter
Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 37
Fastställda prisbasbelopp, nya regler för krediter och stort intresse för revisorsexamen. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Allt om FAR 100 år 
Artikel
Allt om FAR 100 år
Mer från oss
Aktuella utbildningar
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg. 
  • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. 
  • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning. 
  • Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys Uppskjutna skatter Goodwill Internvinster Försäljning av dotterföretag Utländska dotterföretag  
  • Kommunal räkenskapsrevision En kurs i Standard för kommunal räkenskapsrevision som ger dig som uppdragsansvarig förståelse för hur uppdrag ska genomföras. Förkunskaper om ISA krävs. 
  • Praktisk revision Denna kurs ger dig inte bara metodiken utan framförallt praktiska exempel på hur revisionen följer en röd tråd från förståelse till genomförande. Du får dokumentationsexempel som kan tillämpas oavsett vilket revisionsprogram du använder. Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag Skapa dig förståelse för vad tillräckliga revisionsbevis är Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet  
Alla utbildningar
[Image: FAR]  
Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe
FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar
FAR
Postadress
Box 6417, 113 82
Fleminggatan 7, Stockholm

Telefon: 08 506 112 00
E-postadress: [email protected]

 

far.se drivs av FAR AB | Ansvarig utgivare: Karin Apelman
Textise: Back to top

This text-only page was created by Textise (www.textise.net) © Textise - CPC LLC
To find out more about our product, visit Textise.org.